Breaking News

Döviz

Döviz

Döviz, ulusal para birimlerinin yabancı para birimleri karşısındaki değerini ifade eder ve uluslararası ticaretin temel taşlarından biridir. Döviz kurları, bir ülkenin para biriminin başka bir ülke para birimi karşısındaki değerini gösterir. Bu kurlar, global ekonomide yaşanan gelişmeler, siyasi olaylar, merkez bankalarının politikaları ve birçok farklı faktörden etkilenebilir.

Döviz kurları, esasında arz ve talep dengesine göre belirlenir. Bir ülkenin para birimine olan talep arttığında, o para biriminin değeri yükselir; talep azaldığında ise değeri düşer. Fakat, döviz kurlarının belirlenmesinde sadece piyasa dinamikleri değil, aynı zamanda merkez bankalarının politikaları da etkili olabilir. Sabit veya dalgalı kur sistemleri, merkez bankalarının döviz kurlarını kontrol altında tutma şekillerine örnek olarak verilebilir.